Begrippenlijst


A

Agender

Iemand die geen gender heeft of ervaart, of zich niet in een specifieke gender herkent.

Androgyn

Androgyn is een begrip die gebruikt wordt om 3 verschillende redenen. 1. Androgyn kan een woord zijn die mensen gebruiken ipv nonbinair (zie N). Androgyne mensen voelen zich niet man of vrouw, juist man en vrouw tegelijkertijd, of ergens tussenin.
2. Mensen die zich androgyn uiten zijn mensen die een genderexpressie (zie G)hebben die een mix is tussen man en vrouw.
Ook gaat het hier soms om mensen die zich niet willen aanpassen naar de maatschappelijke verdeling tussen man en vrouw en uit vrije wil kiezen androgyne te zijn.


C

Cisgender:

Cisgender betekent dat jouw gender overeenkomt met het * opgelegde geslacht bij geboorte. (*Opgelegde geslacht betekent het geslacht dat dokters op dat moment zeggen dat je bent).

Cis (voorvoegsel)

Uit het Latijn komende * voorvoegsel dat betekent ‘aan dezelfde zijde van’ of ‘aan deze kant’. (*Een voorvoegsel is een stukje woord dat je voor een ander woord kan plaatsen zodat het een nieuw woord vormt. Bij het woord cisgender zijn dus cis en gender samengevoegd)

Cultuurspecifieke genderidentiteiten:

Genderidentiteiten die specifiek zijn voor een (niet-westerse) cultuur.
Voorbeelden van deze genderidentiteiten zijn “two spirit” personen in Noord-Amerikaanse oorspronkelijke bevolkingsgroepen; mensen die zowel mannelijke als vrouwelijke geesten bezitten. Ook hijra mensen in het Hindoeïsme worden niet als man óf vrouw gezien.


D

Deadname:

Engelstalige term voor een ‘dode naam’: dit verwijst naar een naam van vóór de transitie van een trans persoon. Deze naam wordt niet meer gebruikt door de trans persoon en daarom wordt deze naam als ‘dood’ beschouwd.
Vrijwel iedere trans persoon beschouwt het bewust gebruik van hun dode naam als kwetsend en/of oneerbiedig.


G

Genderdivers:

Een overkoepelende term voor trans en non-binaire identiteiten.

Genderexpressie:

Gender incongruentie:

Genderidentiteit:


H

Hormoonbehandeling:


M

Mastectomie:

Medische transitie:


N

Non-binair


S

Sociale transitie:

Proces van transitie waarin een trans persoon de sociale kenmerken van hun genderidentiteit uit.
Voorbeelden hiervan zijn: een nieuwe naam aannemen, nieuwe voornaamwoorden aannemen, nieuwe kleding kiezen om te dragen, haarstijl veranderen en/of make-up dragen.


T

Trans (voorvoegsel):

Uit het Latijn afkomstig voorvoegsel, wat betekent ‘aan de overzijde’ of ‘tegenover’.

Transfobie/transhaat:

Transgender:

Verwijst naar personen wiens gender en/of persoonlijke identiteit niet overeenkomen met het aan hun opgelegde geslacht bij geboorte.
Kan ook afgekort worden als trans, zie ‘trans man’ of ‘trans vrouw’.

Trans identiteit:

Trans man:

Man die bij geboorte aangegeven werd als vrouw

Trans masculien:

Trans vrouw:

Vrouw die bij geboorte aangegeven werd als man.

Trans feminien:

Transitieverlof:

Verlof dat bedoeld is voor een trans persoon om een sociale en/of medische transitie uit te voeren.
Dit verlof is (nog) niet wettelijk geregeld; het is vaak aan de CAO of werkgever om dit verlof te geven.


V

Vaginaplastiek: