Wat wij doen


Educatie

Hoe schrijf je het beste over trans personen, en wat maakt een artikel transfobisch? Deze vragen kunnen trans personen zelf natuurlijk het allerbeste beantwoorden. De (echte) Gendercritici streeft ernaar een platform te zijn waar journalisten, politici en andere geïnteresseerden feitelijke waarheden over de trans gemeenschap kunnen vinden.

feit vs. fabel

Er zijn een aantal argumenten die keer op keer worden herhaald in de media wanneer het over trans personen gaat – argumenten die niet op waarheid berust zijn en die gevaarlijke onjuistheden over ons verspreiden. Wij hebben ze nog een keertje op een rijtje gezet, een handige lijst die feiten van fabels onderscheidt.


Onderzoek

De (echte) Gendercritici wil laten zien dat transfobie een groot probleem is in de Nederlandse media. Daarom werken wij aan het opbouwen van een archief van alle transfobische media die wij tegenkomen. Zo kunnen we ook patronen en ontwikkelingen ontdekken in de manier waarop transfobie in de media verspreid wordt. Uiteindelijk kunnen we zo belangrijke conclusies trekken over de staat van de transfobie in de media.

onderzoek

De onderzoekstak van De (echte) Gendercritici brengt in kaart wat voor patronen er te zien zijn in de transfobie die in Nederlandse krantenartikelen terug te vinden is. Door de jaren heen kijken we op wie de transfobie zich vaak richt, welke ‘redenen’ er worden gebruikt om transfobie goed te praten en hoe veel transfobe artikelen er in totaal jaarlijks verschijnen.


Actievoeren

Een van onze kerndoelen is ervoor zorgen dat wij trans mensen en cis mensen die willen opkomen voor trans rechten hulpmiddelen geven om iets aan transfobie in de media te kunnen doen. Wij willen een informatiepunt zijn waar je kan lezen wat je kan doen wanneer je transfobie tegenkomt in de media.

hulp bij klacht indienen

Je bent een transfoob artikel tegengekomen in de krant, wat nu? Wij hebben op een rijtje gezet wat de stappen zijn die je kan zetten om actie te ondernemen.


Belangenbehartiging

De (echte) Gendercritici werkt eraan om transfobie in de media op de politieke agenda te zetten. Wij geloven dat een aantal belangrijke wetten moeten worden veranderd om transfobie in de media tegen te kunnen gaan.

voor politici

Politici kunnen meer doen om transfobische berichten in de media wettelijk geen kans te geven. Een belangrijke reden waarom het mogelijk is om in media haat te zaaien over trans personen, is dat er weinig bescherming voor ons te vinden is in de Nederlandse wetten.